Αξιοποιήστε το καλοκαίρι!  Αποκτήστε πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και επωφεληθείτε από τα εύκολα και γρήγορα μόρια που δίνει για ΑΣΕΠ

🔵 Aναγνωρισμένο πτυχίο Αγγλικών ΤΙΕ
🔵 Επίπεδο Β2 / C2 σε μόλις 2 μήνες
🔵 Εύκολα, γρήγορα & Οικονομικά! Έναρξη 22.6.2020

🔵 Πληροφορίες 2461027001 & https://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/agglika