Ένα από τα νέα promo (προωθητικά) βίντεο του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.