Αυτή η τρύπα είναι στη νησίδα στον κόμβο του Αργίλου στην έξοδο της Κοζάνης. Αντί για καπάκι υπάρχει ένα λάστιχο αλλά και πάλι αν κάποιος είναι αφηρημένος και είναι και βράδυ έπεσε μέσα.