Εκφράζω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου προς τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης κ. Γρηγόριο Τσιούμαρη και ιδιαίτερα προς τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων κ. Κώστα Γρίβα για την ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Γουλών.

Επίσης ευχαριστώ τους μηχανικούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. κ. Δημήτριο Γκαμπούρα, και Παναγιώτη Μπάκανο, καθώς και τον ανάδοχο των έργων την εταιρεία Δελιβάνης Α. Ε για την καλή δουλειά που έχουν κάνει.

Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γουλών

Δρογούτης Δημήτριος