Ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών ανόρυξης εφεδρικής υδρευτικής γεώτρησης στην Κοινότητα Γουλών με μέριμνα της ΔΕΥΑ Κοζάνης προς υποστήριξη της τροφοδοσίας Γουλών και Ρυμνίου και για λόγους πρόληψης και ασφάλειας, το νερό του δικτύου θεωρείται ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση από το Σάββατο 18-7-2020.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα, επεξεργασία τροφίμων).

Στους κατοίκους θα παρέχεται εμφιαλωμένο νερό με μέριμνα της ΔΕΥΑ Κοζάνης.

Η άρση των παραπάνω περιορισμών θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.

Παρακαλούμε για την υπομονή και την κατανόησή σας.