Με απόλυτη επιτυχία και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της υγείας των εξεταζόμενων, διεξήχθηκαν οι εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού C2 αγγλικής γλώσσας του Open College Network International στο πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο του ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη στην Κοζάνη.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και τους ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία.

Το ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη έχοντας χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, με μία μεγάλη ατζέντα καταρτιζομένων, συνεχίζει να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης για ανέργους και εργαζόμενους ώστε να λάβουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την απασχόλησή τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.