Η εταιρεία Ν. Ζουλιάμη Ι.Κ.Ε με έδρα τα Σέρβια Κοζάνης επιθυμεί να προσλάβει υπάλληλο γραφείου με τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο οικονομικού ή γεωπονικού τμήματος
2. Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]