Τελέστηκαν, την Πέμπτη 23/7, τα εγκαίνια και ο αγιασμός στο καινούριο εκκλησάκι του Αγίου Νικάνορα στην περιοχή “Πάρκο του υδραγωγείου” στον Κρόκο.