Ισχυρές προσδοκίες για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στην αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης διατυπώνονται από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος ¨Κινούμαι Ηλεκτρικά» ο υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς , υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρίες και για την παραγωγή φορτιστών όπως και συναρμολόγησης ηλεκτρικών λεωφορείων το οποίο αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί με την παρουσίαση του ολοκληρωμένου master plan για το νέο μοντέλο ανάπτυξης των λιγνιτικών περιοχών που αναμένεται το Φθινόπωρο και το οποίο θα παρέχει πρόσθετα κίνητρα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο νόμος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπει ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο της αντιστάθμισης των συνεπειών που θα επιφέρει η απολιγνιτοποίηση στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη.

Ειδικότερα Ειδικότερα, τα μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της ηλεκτροκίνησης για τις λιγνιτικές περιοχές είναι τα εξής:

1. Μειωμένος φορολογικός συντελεστής κατά 5% και για πέντε κερδοφόρες χρήσεις

2. Αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης παγίων δίνοντας δυνατότητα απόσβεσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας

3. Μείωση εργοδοτικών εισφορών για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται

4. Φορολογική απόσβεση δαπάνης κεφαλαίου επένδυσης : Η κεφαλαιουχική δαπάνη για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της παραγωγικής μονάδας αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης προσαυξημένη κατά 15% και μειώνει επιπλέον το φορολογητέο εισόδημα.

www.worldenergynews.gr