Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 22η του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου, τρέχουσας χρήσης. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

2

Έγκριση Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Νεάπολης – Τσοτυλίου».- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

3

Έγκριση Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της επιχείρησης με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού, Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ασκίου”.- Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

4

Διοργάνωση εκδηλώσεων – ψήφιση πιστώσεων. – Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

5

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

6

Ανανέωση της χρονικής διάρκειας μίσθωσης Σ/Β κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE) στη θέση Ύψωμα Μεγάλη Ράχη της ΤΚ. Τσοτυλίου. -Εισηγήτρια η κ. Παπαδιώτη Γ., Αντιδήμαρχος.

7

Ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Δήμου Βοϊου για το 2017. – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

8

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

9

Σύσταση επιτροπής παραλαβής για το έργο: « Ίδρυση κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Μπούρινο». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

10

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Οικισμού Πλατανιάς Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

11

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή θωράκιση σχολικών μονάδων Δ. Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Γκερεχτές Λ. Αντιδήμαρχος.

12

Ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

13

Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίων. – Εισηγητής ο κ. Χατζής Ι. Αντιδήμαρχος.

14

Διεξαγωγή Τουρνουά Μπάσκετ Χριστουγέννων Κορασίδων στο Τσοτύλι. – Εισηγητής ο κ. Ευθυμιάδης Α. Αντιδήμαρχος.

15

Αιτήσεις.

ΚΟΙΝ/ΣΗ :

1. Δήμαρχο Βοΐου.

2. Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων

3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς

4. Εφημερίδες Κοζάνης

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Λυσσαρίδης