Γίνε μυλωνάς για μια ημέρα. Μια δράση που διοργανώνει η Κοινότητα Λευκοπηγής σε συνεργασία με την Ευαγγελία Βήτα.