Η ΑΜΚΕ Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης διοργανώνει στην Κοζάνη σε συνεργασία με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 800 ωρών στο Διδακτικό Αντικείμενο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προαπαιτούμενο βάσει του Νέου Κανονισμού Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΕΚ (ΦΕΚ 3393/13-08-20) , παρέχει 2 Μόρια καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • όσους επιθυμούν να εργαστούν ως Εκπαιδευτές σε Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ & ΚΕΤΕΚ του ΟΑΕΔ)

  • σε Στελέχη Δομών Διά Βίου Μάθησης

  • σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

  • σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

  • σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού

  • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ)

Επίσης η παρακολούθηση το Προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά και να εξασφαλίσει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΣ, ΚΔΒΜ.

Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται στα: 250 € για 800 ώρες

Το ποσόν θα εξοφληθεί σε δύο δόσεις.

Πληροφορίες- Εγγραφές: 6946792463 Πάλλα Μαριαρένα