Οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Κοινότητας Ρυμνίου θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020 από ώρα 7:00 έως 19:00

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Κοζάνης έως και την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό Γέννησης
  4. Υ.Δ του ν. 1599/1986
  5. Παράβολο των 10,00 ευρώ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον υπάλληλο του Δήμου κ. Γρηγοριάδη Ιωάννη τηλ. 24613 50329 / κιν. 6937 227824