Διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Σμύρνης στην Κοζάνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωση με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 07:00 ώρα της Πέμπτης (27/08/2020) έως 20:30 της Παρασκευής (28/08/2020).