Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η πρόσκληση σε σε διαβούλευση στο πλαίσιο της κατάρτισης του ειδικού μεταβατικού προγράμματος για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση 2020 – 2023 (ΕΜεΠ ΔΑΜ 2020 – 2023).

Κλικ εδώ…