Τέλος εποχής για το γραφείο Πενταλόφου της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού ΔΥΠΡΑ και απόλυση του μεγαλύτερου μέρους του εξιδεικευμένου προσωπικού απο την ευρύτερη περιοχή Πενταλοφου.
Σε πρόσφατη πρόσκληση για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου, θεμα δημοτικού συμβουλίου ήταν η συμμετοχή του Δήμου Βοΐου στην εξαιρετική πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υπο σύσταση ενεργειακή Κοινότητα.
Σύμφωνα με τον Νόμο ορίζεται ότι η ενεργειακή κοινότητα έχει τη νομική μορφή του αστικού συνεταιρισμού (δηλαδή εκούσιας ένωσης συνεργαζόμενων προσώπων με οικονομικό σκοπό) αποκλειστικού (οικονομικού) σκοπού. Ο σκοπός αυτού του θεσμού είναι η προώθηση, στον ενεργειακό τομέα, της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», η οποία ορίζεται ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ο θεσμός που μπορεί να εξασφαλίσει δωρεάν ενέργεια στους δήμους.
Μια σχετική επένδυση μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια σε δημοτικά κτίρια και σχολεία.
Στο Δημο Βοιίου έχουμε την λειτουργία της ΔΥΠΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ» και θα ήταν άδικο να μην αναφέρω την σημαντική συμβολή της πρώην Δημάρχου Βοιου κας Ορφανίδου Παναγιώτας στην δημιουργία αυτής της Ανώνυμης Εταρείας, αλλά και του πρώτου προέδρου αυτής Αριστείδη Κολίτσα.
Η ΔΥΠΡΑ σύμφωνα με τους σκοπούς του Καταστατικού της, που είναι η εύρυθμη λειτουργία του φράγματος Πραμόριτσας, σκοπός της επίσης είναι και η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαικών προγραµµάτων για την χρηµατοδότηση παρεµβάσεων, που θα προκύψουν στο µέλλον.
Τι πιο σημαντικό η ΔΥΠΡΑ να αποτελέσει τον LEADER για την δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας στο ΑΝΩ ΒΟΙΟ και να προσπαθήσουμε να γίνει βιώσιμη.
Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25-02-2020 πρώτο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ήταν η ενημέρωση από τον Δήμαρχο Βοίου κ. Ζευκλή Χρήστου ότι η ΔΥΠΡΑ έχει ένα χρέος της τάξης των 120.000 ευρώ (τι πρωτότυπο για μια επιχείρηση!!!!) και λόγω αυτού υπάρχει πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να συγχωνεύσει την ΔΥΠΡΑ με την ΔΕΥΑΒ. Σε τοποθέτηση μου στο συγκεκριμένο θέμα ανέφερα ότι σε απομακρυσμένες , προβληματικές περιοχές όπως είναι η περιοχή του Ανω Βοίου δεν κλείνουμε τετοιου είδους επιχειρήσεις άλλα στα πλαισια των ενεργειακών κοινοτήτων να επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο τις δράσεις της ΔΥΠΡΑ. και να δημιουργήσουμε περαιτέρω θέσεις εργασίας για την περιοχή. Για να πάρω την απάντηση από τον κ. Δήμαρχο ότι δεν μπορεί να συγχωνευτεί η ΔΥΠΡΑ με την ΔΕΥΑΒ. Αρα η αρχική ενημερωη του κ. Δημάρχου δεν μπόρεσα να καταλάβω σε τι αποσκοπούσε!!!
Με λύπη έμαθα στην πορεία ότι το Γραφείο της ΔΥΠΡΑ στον Πεντάλοφο έκλεισε και μεταφέρθηκε στην ΔΕΥΑΒ και το αξιόλογο εξειδικευμένο προσωπικό στο μεγαλύτερο μέρος του απολύθηκε.
Επίσης απο την μια απολυόταν το προσωπικό της ΔΥΠΡΑ και από την άλλη η δημοτική αρχη προσλάμβανε προσωπικό στην ΔΕΥΑΒ ικανοποιώντας το ψηφοθηρικό της κοινό.
Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει με σοβαρότητα, αξιοπιστία και υπευθυνότητα απέναντι σε μια φθίνουσα περιοχή να εκμεταλευτεί τους πόρους, εργαλεία, κλπ που διαθέτει αξιοποιώντας τους νόμους της Πατρίδας μας για την δημιουργία αναπτυξιακών δράσεων, να ενταχθεί σε Εθνικά και Ευρωπαικά προγράμματα που αφορούν την παραγωγή ενέργειας και όχι να κάνει πολιτική καφενείου και ψηφοθηρικής σκοπιμότητας. Ο τόπος μας περισσότερο από κάθε αλλη φορά χρειάζεται ουσιαστικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις για να σταματήσουμε την κατρακύλα και όχι να κλείνουμε την μοναδική αναπτυξιακή εταιρεία του ΒΟΙΟΥ.
H Xρυσούλα Μαρκούση είναι δημοτική σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βοϊου