Να γίνει σαφές προς τα μέλη μας και προς τους καταναλωτές της Κοζάνης πως ο σύλλογος εστίασης Ερμής δεν έχει ουδεμία σχέση με τις δραστηριότητες των σωματείων ΠΑΝΣΕΚΤΕ και ΠΑΣΚΕΔΙ, δεν τους αναγνωρίζει ως εκπρόσωπους του κλάδου και διαχωρίζει πλήρως τη θέση του.

Η Δευτεροβάθμια πανελλήνια ένωση μας είναι η ΠΟΕΣΕ και μόνον αυτή αναγνωρίζουμε ως εκπρόσωπο μας πανελλαδικά.

ΥΓ. Θα επανέλθουμε με πλήρη ενημέρωση ώστε να μην δημιουργείτε σύγχυση.