Το βιβλίο “ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ. ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ” πραγματεύεται επίκαιρα ζητήματα, τα οποία έχουν διαχρονική σημασία και θα προβληματίσουν τους αναγνώστες. Στο βιβλίο προτείνονται νέες και ριζικές λύσεις για ποικίλα και τρέχοντα ζητήματα. Σκοπός του συγγραφέα είναι η αναθεώρηση αυτών των ζητημάτων και η βελτίωση διαφόρων πτυχών του βίου μας. Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου είναι ποικίλες και άπτονται των λ.χ. ιστορικών, πολιτικών, στρατιωτικών, διεθνών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, ιατρικών κτλ. ζητημάτων.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461040402, +306944920419.