Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας,

ανακοινώνει ότι από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2020-2021,  μέχρι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10:00 π.μ. 

Η υποβολή αίτηση εγγραφής, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ., γίνεται στον σύνδεσμο:

 https://diek.it.minedu.gov.gr

Οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν για να λειτουργήσουν στο Α΄εξάμηνο ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας, είναι οι παρακάτω:

1) ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
2) ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
3) ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
4) ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
5) ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
6) ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ
7) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ενημέρωση για κατατάξεις

Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να καταταγούν κατά περίπτωση σε Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης ΔΕΝ γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. του ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνα στις συναφείς ειδικότητες. Επίσης μπορούν να καταθέσουν αίτηση: α) απόφοιτοι ΙΕΚ, β) καταρτιζόμενοι ΙΕΚ και γ) καταρτιζόμενοι παλαιών ειδικοτήτων για συνέχιση της φοίτησής τους.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που θα λειτουργήσουν στο εξάμηνο 2020Β στο ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας είναι οι παρακάτω:

1) Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (CHEF)

2) Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

3) Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

4) Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

5) Βοηθός Φαρμακείου

6) Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών

Οι προθεσμίες υποβολής αίτησης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις:

Α) Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.

Β) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. που θέλουν να καταταγούν σε συναφή ειδικότητα.

Γ) Καταρτιζόμενοι Ι.Ε.Κ. παλαιών ειδικοτήτων (πριν το 2013) που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και θέλουν να ενταχθούν σε αντίστοιχη νέα ειδικότητα.

Δ) Πτυχιούχοι εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ και Τ.Ε.Λ. που επιθυμούν να καταταγούν στο Γ΄εξάμηνο της αντίστοιχης ειδικότητας των Ι.Ε.Κ.

είναι αποκλειστικά και μόνον την περίοδο των εγγραφών στα Ι.Ε.Κ. όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (1-30 Σεπτεμβρίου και 25 Ιανουαρίου έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου) καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. πτυχία ΕΠΑ.Λ, Β.Ε.Κ., κ.α.)

Ενημέρωση για μετεγγραφές

Όσοι ενδιαφέρονται για μεταγραφή στο Γ’ εξάμηνο καταθέτουν στο ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας αίτηση με δικαιολογητικό το αντίγραφο ατομικού φακέλου, το οποίο θα περιέχει οπωσδήποτε ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου με σφραγίδα και υπογραφή από το ΔΙΕΚ προέλευσης. Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης είναι η 25/9/2020.

Ενημέρωση για την υποβολή εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Καλούνται επίσης οι  υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποβάλλει οριστική αίτηση/δήλωση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι 09/09/2020 και ώρα 10:00, και μόνον αυτοί, μπορούν να διορθώσουν/τροποποιήσουν την αίτησή τους, από την Τετάρτη 09-09-2020 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα 15:00 στον ίδιο σύνδεσμο: mitrooiek.minedu.gov.gr  και να οριστικοποιήσουν εκ νέου την αίτησή τους.

Παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας iekptolem.koz.sch.gr καθώς και την ιστοσελίδα της ΓΓEEK & ΔΒΜ, www. gsae.edu.gr για όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά κατά τις ώρες 12:00-19:00 στο τηλέφωνο 2463054286,7 ή μέσω fax 2463053176 ή στο email grammateia@iekptolem.koz.sch.gr

H Διευθύντρια του

ΔΙΕΚ Πτολεμαΐδας

Μπέση Σοφία