Στο Ορεινό Καταφύγιο στο Κτένι Κοζάνης. Εικόνες από το drone του tovoion.com