Έναρξη δρομολογίων και το πρόγραμμα δρομολογίων για τα Δ.Δ. από τη Δευτέρα 14/.


2) ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ MINI BUS ΑΠΟ 14/09/2020