Έναρξη νέου τμήματος Ισπανικών 2.10.2020
Mαθήματα : κάθε Παρασκευή 17:00 – 19:00
Πληροφορίες 2461027001 & https://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/spain

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες