Χάρηκα ιδιαίτερα για τις συναντήσεις που είχα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας & τον Δήμαρχο Κοζάνης, δυο ανθρώπους που έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. «Το αύριο το αντιμετωπίζουμε σήμερα», είπαν. Οι δράσεις που ετοιμάζουν για το 2021 αφήνουν κληρονομιά στον τόπο. GA