Πρόταση, από την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, στο ΕΑΠ 2012 – 2016, για τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών υποδομών του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης. Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών του Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης, για την ορθή, ασφαλή και ποιοτική πραγματοποίηση των προπονήσεων των αθλητών. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού για το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Λευκόβρυσης και το βοηθητικό προπονητήριο της ίδιας εγκατάστασης. Συγκεκριμένα η πρόταση ύψους 45.000 περιλαμβάνει τα παρακάτω 3 υποέργα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο ημικεντρικών κλιματιστικών μονάδων για το βοηθητικό γήπεδο του κλειστού γυμναστηρίου Λευκόβρυσης.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Διαμόρφωση δαπέδου – ειδική κατασκευή για το άθλημα του Jundo (προμήθεια δομικών υλικών)

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Αθλητικός εξοπλισμός (ειδικό τατάμι – τάπητας, όργανα εκγύμνασης)

kozan.gr