Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, αναβαθμίζεται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Κοζάνης, με την προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού,συνολικού προϋπολογισμού 193.000 ευρώ. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί, μέσω ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, η προμήθεια του παρακάτω εξοπλισμού:

α) 9 μηχανήματα αιμοκάθαρσης (πιθανή δαπάνη 18.000 ευρώ/μηχάνημα).

β) 11 ηλεκτροκίνητων κρεβατιών (πιθανή δαπάνη 2.000 ευρώ/τεμ).

γ) 1 ηλεκτροκαρδιογράφου (πιθανή δαπάνη 4.000 ευρώ/τεμ).

δ) 2 μόνιτορ πίεσης, θερμοκρασίας και κορεσμού (πιθανή δαπάνη 1.500 ευρώ/τεμ)

ε) 1 καρέκλα ζυγαριά (πιθανή δαπάνη 2.000 ευρώ)

kozan.gr