Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ ́ άτομο το μήνα Οκτώβριο 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε την προκήρυξη