Προγραμματισμένη δράση Αγωγής Υγείας στους/στις μαθητές/μαθήτριες όλων των τμημάτων της σχολικής μας μονάδας έγινε σήμερα Πέμπτη 08-10-2020 στο Δ.Σ. Περ. Βαθυλάκκου. Επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Σερβίων επισκέφτηκαν το σχολείο και ενημέρωσαν τα παιδιά μας για την υιοθέτηση μέτρων πρόληψης και υγιεινής έναντι του ιού SARSCOV-2 (κορωνοϊού). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα οφέλη από την υιοθέτηση της σωστής χρήσης της μάσκας, την τήρηση αποστάσεων, αλλά και την υγιεινή των χεριών. Η ενημέρωση έγινε στον προαύλειο χώρο του σχολείου θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία και τηρώντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα όπως καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΔΥ.