Ποια άλλα σχολεία στην Κοζάνη, εκτός από αυτά που ήδη έχουμε παρουσιάσει στο kozan.gr, αναστέλλουν τη λειτουργία τους ή κλείνουν τμήματα και μέχρι πότε. Όπως βλέπετε στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ & 4ο Γενικό Λύκειο κλείνουν τα σχολικά συγκροτήματα, ενώ στο 2ο ημερήσιο ΕΠΑΛ, το 1ο Γενικό Λύκειο & το 3ο Γυμνάσιο αναστέλλουν τη λειτουργία τους συγκεκριμένα τμήματα. Δείτε τη λίστα