Στην Αναβάθμιση- Ανανέωση Μηχανημάτων- Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 1.022.000 € προχωρά ο Δήμος Σερβίων με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε ότι αφορά στην καθαριότητα, στην αποκομιδή και μεταφορά αποβλήτων, στην πλύση και στον καθαρισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων, στην υποστήριξη έργων αυτεπιστασίας, αλλά και στις δράσεις της πολιτικής προστασίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Συγκεκριμένα ο Δήμος Σερβίων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» προέβη σε ανοικτούς δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω ΕΣΗΔΗΣ και βρίσκεται σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για μηχανήματα έργου-οχήματα-εξοπλισμό, όπως:

Α. Η προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος μικτού βάρους 19tn-καθαρού ωφέλιμου όγκου απορριμμάτων 16m3- τύπου Πρέσσας, συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού 150.000 €.(Με ΦΠΑ)

Β. Η προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και εξοπλισμού συνολικής δαπάνης προϋπολογισμού 409.000 € €.(Με ΦΠΑ)όπως:

 • Ένα (1) Καινούργιο φορτηγό ανοικτής καρότσας με ανατροπή μικτού βάρους 7.1 έως 7.4 tn,
 • Δύο (2) Καινούργια μικρά φορτηγά ανοικτής καρότσας με ανατροπή μικτού βάρους 3, 5tn
 • Ένα (1) Καινούργιο Μικρό υδροφόρο όχημα μικτού βάρους 7.1-7.4 tn (ωφέλιμη χωρητικότητα 3000lt)
 • Ένα (1) Ρυμουλκούμενο Μηχάνημα Κλαδοθρυμματιστή
 • Δύο (2) Μικρούς Γεωργικούς Eλκυστήρες 38hp
 • Δύο (2) Υδραυλικούς Καταστροφείς
 • Ένα (1) Ρυμουλκούμενο Αεροσυμπιεστή (Κομπρεσέρ)
 • Ένα (1) Μικρό αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο

Γ. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ο Δήμος προτίθεται άμεσα να δημοπρατήσει επίσης την προμήθεια ενός (1) Ελαστιχοφόρου Φορτωτή-Εκσκαφέα ελάχιστης ιπποδύναμης 100 ίππων τελικής αξίας 100.000 €.(Με ΦΠΑ).

Παράλληλα ο Δήμος Σερβίων ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία», που αφορά στην ενίσχυση των δράσεων Πολιτικής Προστασίας και εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων, υπέβαλε πλήρης πρόταση με δικαιολογητικά και μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ» συνολικής αξίας 363.000 €(Με ΦΠΑ) η οποία αφορά :

 • Έναν (1) καινούριο Ελαστιχοφόρο Φορτωτή, ελάχιστης ιπποδύναμης 190 ίππων
 • Δύο (2) Πυροσβεστικά οχήματα τύπου ημιφορτηγού 4x4 με φερόμενη προσθαφαιρούμενη υπερκατασκευή αντλητικού συγκροτήματος πυρόσβεσης
 • Έναν (1) Υδραυλικό Χλοοκοπτικό βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος.