Συνεδριάζει, τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης,

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση σχεδίου καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ 62/2017 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 842/2018, Α.Δ.Σ., που αφορά την ενταγμένη πράξη με τίτλο: Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με αύξηση στον προϋπολογισμό σε 737.000,00€ και αύξηση του χρόνο λειτουργίας σε έξι χρόνια και εννέα μήνες από 1-1-2017 έως 30/09/2023.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

Απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τα έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Πρόσληψη καθαριστριών για τις αυξημένες ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση χορήγησης άδειών εισόδου – εξόδου: α) TERRA OE, β)ΒΙΕΡ ΑΤΕ και γ)CaO Hellas Θεσσαλική Ασβεστοποϊία ΑΕΒΕ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σημανδράκος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Ορισμός διοικητικού συμβουλίου της «Ανώνυμης εταιρίας διοίκησης – διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου Κοζάνης» με τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Παράταση αρδευτικής περιόδου και σύμβασης υδρονομέα, για το αρδευτικό Άνω Κώμης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών στην Καγιόγλου Μυρσίνη.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυριακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Υποβολή αιτήματος προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Πολιτικής Γης, Τμήμα Εποικισμού Αναδασμού, περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας σε τμήμα του γεωτεμαχίου με αριθμό 50α εμβαδού 54.748,45 τ.μ., το οποίο φέρεται στα κυρωμένα στοιχεία της Διανομής Αγροκτήματος Λευκόβρυσης (Αναμόρφωση 1926/1987), ως χερσολείβαδο κοινόχρηστο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α/22-3-2012), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.9 του άρθρου 37 Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α/11-2-2014)».

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, εκτάσεων εμβαδού Ε1=8.934,13 τ.μ. και Ε2=16.190,69 τ.μ. που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη ΔΕΥΑ Κοζάνης για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Προτάσεις έργων για το ετήσιο Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Δημόσιας και μη Δημόσιας) Δασοπονίας έτους 2021.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βασιλακόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

Τροποποίηση της αριθμ. 488/2017 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 730/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Δερμιτζάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής

Καθορισμός εξόδων κηδείας αιρετών και έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Κοζάνης Παγούνη Ιωάννη.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης..

Συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής ένταξης μεταναστών.

Εισηγητές: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, Γρηγόρης Τζουμερκιώτης, εντεταλμένος σύμβουλος.

Αιτήσεις – έγγραφα – Ανακοινώσεις

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΥΛΑ)