Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης, για συνεργασία με ιατρούς ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας και Παιδιατρικής με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών. Κλικ εδώ…