Στα πλαίσια περιορισμού της, διασποράς του Κορωναϊού COVID-19, βάσει της Απόφασης Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.65910 (ΦΕΚ 4566/15.10.2020, τεύχος Β), ο Νομός Κοζάνης εντάσσεται από τις 16.10.20 στο τέταρτο επίπεδο προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό).

Ως εκ τούτου:

  1. Είναι  υποχρεωτική η χρήση, μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και από τους υπαλλήλους και τους δημότες – καταναλωτές, κατά την συναλλαγή τους με την Επιχείρηση.
  2. Η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της Επιχείρησης, θα πραγματοποιείται  υποχρεωτικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, θα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού.
  3. Η εξόφληση των οφειλών (λογ/σμών κ.λ.π.), θα γίνεται αυτοπροσώπως μόνο από τους καταναλωτές, οι οποίοι δεν κάνουν χρήση ηλεκτρονικών μέσων (e-banking).

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

24630-27456

24630-23563

24630-24823

Για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Από την Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας