Διαβάστε στο kozan.gr το ΦΕΚ που περιγράφει όλα τα σχετιζόμενα με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το χρονικό διάστημα από 16.10.2020 έως και 29.10.2020