ΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 64450 ΚΥΑ / ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-20

δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ. Οικ. 65910 ΚΥΑ /ΦΕΚ 4566Β/15-10-20

ε. την υπ’ αριθμ. 109137/16-10-20 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Σε εφαρμογή των γ’, δ’ , ε’ σχετικών παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

Α. Για τη Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020.

Β. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη- Ηπειρωτικα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά οδού Γιαχνίκα -Σκ’ρκα, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών κατά κατηγορία (επαγγελματιών και παραγωγών).

Σημειώνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ). Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το ε’ σχετικό, η μετακίνηση επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών λαϊκών αγορών, απαγορεύεται εκατέρωθεν, από και προς την ΠΕ Κοζάνης προς άλλες Περιφερειακές Ενότητες.

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως. Οι εκθέτες, επίσης, πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Με το πέρας της λαϊκής ο χώρος θα καθαρισθεί και θα απολυμανθεί. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό. Ιδιαίτερα παρακαλούμε το καταναλωτικό κοινό να τηρεί αποστάσεις 1,5μ τουλάχιστον και να μη σχηματίζει ουρές άνω των πέντε ατόμων.

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση – > Υπαίθριο Εμπόριο»

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο Αντιδήμαρχος

Κώστας Κυριακίδης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  • Αριστοτέλους Κοζάνης (24-10-20)

  • Ηπειρώτικα (27-10-20)

  • Σκ’ρκα (27-10-20)

Α. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

Στις 17 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 138 παραγωγοί και επαγγελματίες εντός Περιφερειακής Ενότητας (Νομού), όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A Εκθέτης ΠΕΡΙΟΧΗ ιδιότητα

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

6

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

7

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

9

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

10

ΒΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΧΥΜ.

11

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

12

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

13

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

14

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

15

ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

16

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

17

ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

18

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

19

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΝΩ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

20

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

21

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

22

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

23

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

24

ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

25

ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

26

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

27

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

28

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

29

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

30

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

31

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

32

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

33

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

34

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

35

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

36

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

37

ΚΑΓΙΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

38

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

39

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

40

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

41

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

42

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

43

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

44

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

45

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

46

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

47

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

48

ΚΕΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΟΙΟ ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

49

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

50

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

51

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

52

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ

53

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

54

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

55

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΙΟ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

56

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΣΠΡΙΑ

57

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ

58

ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

59

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

60

ΛΟΥΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

61

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

62

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

63

ΜΑΡΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

64

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

65

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΨΑΡΙΑ

66

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

67

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

68

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

69

ΜΗΤΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

70

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

71

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

72

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

73

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

74

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

75

ΜΠΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

76

ΜΠΑΤΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

77

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

78

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΙΟ Π-ΑΥΓΑ

79

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

80

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

81

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

82

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

83

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

84

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

85

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

86

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

87

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

88

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

89

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ

90

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

91

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

92

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

93

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

94

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

95

ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

96

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

97

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

98

ΡΗΓΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

99

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

100

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

101

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΑΝΘΗ

102

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

103

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

104

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

105

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

106

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

107

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

108

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

109

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

110

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

111

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

112

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

113

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

114

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

115

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

116

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

117

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

118

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

119

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

120

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΒΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

121

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

122

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

123

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

124

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

125

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

126

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

127

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

128

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

129

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

130

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

131

ΤΣΙΡΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

132

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

133

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΙΟ Π-ΟΣΠΡΙΑ

134

ΦΟΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

135

ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

136

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΖΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

137

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΒΙΑ Π -ΜΕΛΙ

138

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ Π-ΨΑΡΙΑ

Όπου Π- παραγωγός, ΕΔ- έμπορος διατροφικών, ΕΒ – έμπορος βιομηχανικών

β. Λαϊκή αγορά οδού Σταμκίδη (Ηπειρώτικα)

Στις 27-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι

Θέση Εκθέτης ιδιότητα

1

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

3

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ ΕΛΙΩΝ

4

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

5

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

6

ΠΑΡΑΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π- ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

7

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

8

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

9

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

10

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

11

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

12

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ ΨΑΡΙΑ

γ. Λαϊκή αγορά Σκρκας

Συνολικά δραστηριοποιούνται 39 εκθέτες (14 επαγγελματίες και 25 παραγωγοί)

Στις 27-10-2020, θα εργασθούν οι κάτωθι

Θέση Εκθέτης ιδιότητα

1

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΑΝΘΗ

2

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

3

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π- ΑΥΓΑ

4

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π – ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

5

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΔΟΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΒΗΤΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΡΟΔΙ

8

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

9

ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

10

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

11

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

12

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

13

ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π – ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ ΤΣΑΙ

14

ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ ΖΑΧΑΡΩΔΗ

15

ΤΡΥΦΩΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

16

ΛΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

17

ΚΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε Δ ΨΑΡΙΑ

18

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

19

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ