Αποκατάσταση της συχνότητας των καναλιών της ΕΡΤ Α.Ε, από το απόγευμα θα εκπέμπει στην συχνότητα 33. Ευχαριστούμε το τεχνικό τμήμα της ΕΡΤ όπου προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της συχνότητας των καναλιών.

Καθαριότητα σε όλους τους δρόμους εντός της κοινότητας και συντήρηση αγροτικών δρόμων έχει το πρόγραμμα της εβδομάδας! Παρακαλούμε τους φίλους μας αγρότες να βοηθήσουν ώστε οι δρόμοι να παραμείνουν σε καλή κατάσταση για τη δική τους ευκολία.