Η μελέτη προς έκδοση, του Γεωργίου Χρ. Αλευρά, για τους «Δυτικομακεδόνες πεσόντες στον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο (1940-41)», εντάσσεται στο ευρύτερο ζήτημα της καταγραφής και ανάδειξης των Ελλήνων ηρώων του Β ́ Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα με την Περιφερειακή Αρχή, που θα αναλάβει την έκδοση κι εκτύπωση του βιβλίου (8.882,80€ με ΦΠΑ, το κόστος για 1000 αντίτυπα), το εν λόγω πόνημα αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής για τους γενναίους Δυτικομακεδόνες μαχητές, αξιωματικούς και στρατιώτες, που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, με ακράδαντη πίστη σε αξίες και ιδανικά.

  Ο στόχος της συγγραφής του βιβλίου είναι διττός. Αφενός να παρουσιαστούν τα στρατιωτικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ελληνοαλβανική μεθόριο καθώς και στα Οχυρά της «Γραμμής Μεταξά», κατά την διάρκεια του Β ́ Παγκοσμίου πολέμου και αφετέρου να αναδειχθεί ο ηρωισμός των Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών –και ιδιαίτερα των Δυτικομακεδόνων– στην εποποιία του 1940.Γ. Η μελέτη χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, των οποίων προηγείται μία εισαγωγή:

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται τα αίτια και οι αφορμές του ελληνοϊταλικού πολέμου. Ακολουθεί η καταγραφή της πολεμικής προετοιμασίας της Ελλάδος καθώς και των σχεδίων άμυνας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα σημαντικότερα γεγονότα πριν και μετά την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, με αναφορές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των δύο αντιπάλων στο μέτωπο.

 Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται αφενός η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα και αφετέρου οι σκληρές μάχες στα Οχυρά της «Γραμμής Μεταξά».

 Στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης καταγράφονται πληροφορίες για τους Δυτικομακεδόνες ήρωες του 40-41.

 

kozan.gr