Εικόνες, από το παρκάκι στο Πνευματικό Κέντρο, που προκαλούν θλίψη.