Αυτές είναι οι αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις, επικαιροποιήσεις κριτηρίων εκπτωτικής πολιτικής στις δομές του ΟΑΠN:

1)Kριτήριο έκπτωσης ποσοστού 20% σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με εισόδημα <15.000€ χωρίς τη δυνατότητα άλλης έκπτωσης και εφόσον δεν εμπίπτουν στα όρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Να ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση και όχι για τα τμήματα εκτός σχολών που έχουν χαμηλά δίδακτρα (π.χ. προπαιδεία).

2) Για οικογένειες που φοιτούν στο Ωδείο, παιδιά και ένας γονέας σε κανονικά τμήματα (όχι σε μαθήματα μειωμένων διδάκτρων) να προκύπτει έκπτωση ανάλογη με τις οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων.

3) Το κριτήριο της ανεργίας των γονέων αφορά στην έκπτωση φοίτησης των παιδιών τους και όχι των ίδιων στα τμήματα κοσμήματος, προετοιμασίας για την καλών τεχνών, ζωγραφικής ενηλίκων. Να γίνεται συνδυαστικά με το ετήσιο εισόδημα.

4) Το κριτήριο της έκπτωσης για ανέργους-πολυτέκνους να ισχύει για φοίτηση παιδιών και όχι ενηλίκων (π.χ. 2 παιδιά και η μητέρα) και πάντα σε σχέση με τα εισοδηματικά κριτήρια.

5) Οι εγγεγραμμένοι σε οποιοδήποτε τμήμα δομής του ΟΑΠΝ που έρχονται από άλλες πόλεις π.χ. Πτολεμαΐδα, Γρεβενά (με απλή προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας) Θα έχουν έκπτωση 5€

6) Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης να ισχύει για δωρεάν φοίτηση των παιδιών, ανεξάρτητα εάν έχουν κάρτα αλληλεγγύης, έως (10) δέκα μαθητές ετησίως για το Δ.Ω.Κ. και (2) δύο για το Εικαστικό-φωτογραφικό. Δεν Θα ισχύει για μαθητές των τμημάτων που δεν ανήκουν σε κάποια σχολή και είναι ούτως ή άλλως χαμηλά τα δίδακτρα (π.χ. προπαιδεία) και θα απαιτείται η πρόοδος του μαθητή, την οποία θα πιστοποιούν οι καθηγητές και ο Διευθυντής του Δ.Ω.Κ. αλλά και οι καθηγητές του Εργαστηρίου για τους αντίστοιχους μαθητές

7) για τα εργαστήρια / Εικαστικό-φωτογραφικό να ισχύει το κριτήριο έκπτωσης ποσοστού 20% σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών με εισόδημα <15.000€ χωρίς την δυνατότητα άλλης έκπτωσης και εφόσον δεν εμπίπτουν στα όρια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

kozan.gr