Σε πείσμα των χαλεπών καιρών μας, τώρα που ο της δικαιοσύνης ήλιος νοητός αχνοφέγγει, το ερευνητικό αποτύπωμα του

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΔΜ (Unofficial) του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ενισχύεται και κερδίζει έδαφος, όχι με ‘φοβέρες και με αίματα’, αλλά με τεχνογνωσία, καινοτομία και ερευνητική αριστεία.
Το νέο Ευρωπαϊκό Έργο, με τίτλο HALY.ID, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρόσκλησης ICT-AGRI-FOOD, εστιάζει στην παρακολούθηση, στον εντοπισμό και στην απομάκρυνση των εντόμων τύπου Halyomorpha halys, που αποτελούν μία από τις σημαντικότερες απειλές σε σοδειές φρούτων και λαχανικών στην Ευρώπη και ειδικότερα στις Μεσογειακές χώρες.
Για την αντιμετώπιση της απειλής, θα αναπτυχθεί ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, με βάση τις αρχές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT), το οποίο θα αξιοποιεί αποτελεσματικές τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), IoT αισθητήρες και νέας γενιάς IoT παγίδες.
Το νέο έργο θα αποφέρει σχεδόν 190 χιλιάδες ευρώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ανοίγοντας 3 ή 4 νέες θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες στην Δυτική Μακεδονία.
Ωστόσο, το ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού: Η συμμετοχή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών προήλθε ύστερα από πρόσκληση του συντονιστή της πρότασης και του έργου (University of Perugia) με κριτήριο την τεχνογνωσία, τις δημοσιεύσεις αλλά και τα σχετικά ευρωπαϊκά έργα που υλοποιούνται και συντονίζονται στο Τμήμα μας και ειδικότερα στο Εργαστήριο του Διαδικτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών, που είχα την τιμή να προτείνω και να οργανώσω.
Δεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ενδυνάμωση του αποτυπώματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι στις εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε πολλαπλά επίπεδα όπως η ευφυής γεωργία, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ερευνητική μας ομάδα στο Εργαστήριο του Διαδικτύου των Πραγμάτων και Εφαρμογών συντονίζει/συμμετέχει σε 5 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα (HALY.ID, MARS, SmartROOT, SMART και TERMINET) με αντικείμενο την ευφυή γεωργία με ένα σύνολο προϋπολογισμού που ξεπερνάει τα 1.6 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το Εργαστήριο μας ένα από τα πιο δυναμικά στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά έργα στο αντικείμενο της ευφυούς γεωργίας!
Οδυσσέα, μην ανησυχείς: δεν τους αφήνουμε να λησμονάνε τη χώρα σου!
Εδώ, στα αετόμορφα, στα ψηλά βουνά.