ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 

Τρίτη 3/11/2020 Τετάρτη 4/11/2020 Παρασκευή 6/11/2020
ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ 08:45
Τετάρτη 4/11/2020 Παρασκευή 6/11/2020 Σάββατο 7/11/2020
ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΖΑΝΗ 16:00
 
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας καθημερινά είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 7:30 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 07:00, 9:15, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 14:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 7:30 (κέντρο), 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 7:00, 09:15, 13:30, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30, 16:00, 20:00
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 6:55, 14:50,  17:45
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 6:40, 7:40, 14:00, 16:00 20:30 
Από Σέρβια για Κοζάνη 7:30, 9:00, 13:15, 15:15, 17:00
Από Βελβεντό για Κοζάνη 7:10, 8:45, 14:45, 16:45 
Από Κοζάνη για Σιάτιστα 7:30, 13:30 (Γαλατινή κι Εράτυρα), 16:00 (Μπάρα, Εράτυρα), 20:00 
Από Σιάτιστα για Κοζάνη 08:40 (8:30 Γαλατινή) 10:15, 15:00 (Μπάρα)
Από Δρυόβουνο κι Εράτυρα για Κοζάνη 7:30
Από Κοζάνη για Αιανή 6:25, 7:00, 14:30, 16:00
Από Αιανή για Κοζάνη 6:55, 7:30, 15:00, 16:30
Από Κοζάνη για Άγιο Δημήτριο και Πολύμυλο 14:00
Από Πολυμυλο για Άγιο Δημήτριο και Κοζάνη 7:40   
Από Κοζάνη για Μεταμόρφωση 7:00, 13:30, 14:30
Από Μεταμόρφωση για Κοζάνη 7:30, 15:00 
 
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας το Σάββατο 7/11/2020 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 09:00, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 09:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 07:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη 07:30
 
Τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας την Kυριακή 8 /11/2020 θα είναι τα εξής:
Από Κοζάνη προς Θεσσαλονίκη: 10:00, 16:00 
Από Πτολεμαΐδα προς Θεσσαλονίκη: 09:00, 15:30 
Από Θεσσαλονίκη προς Κοζάνη – Πτολεμαΐδα: 12:00, 18:00
Από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδα: 13:30, 15:00 (κέντρο), 19:30
Από Πτολεμαΐδα προς Κοζάνη: 09:15, 15:30, 20:00 
Από Κοζάνη προς Νεάπολη και Τσοτύλι: 13:30
Από Τσοτύλι και Νεάπολη προς Κοζάνη: 07:30
Από Κοζάνη για Σέρβια και Βελβεντό 14:15
Από Σέρβια για Κοζάνη 8:45
Από Βελβεντό για Κοζάνη 9:00
Από Κοζάνη για Σιάτιστα, Γαλατινή, Εράτυρα και Δρυόβουνο 13:30 
Από Δρυόβουνο, Εράτυρα, Γαλατινή, Σιάτιστα για Κοζάνη 07:30