Τη Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια τηλεσυνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-FR01-KA201-080646) με τίτλο “SpeakER”. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με πέντε εκπαιδευτικούς οργανισμούς από τη Σερβία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία, που είναι και η συντονίστρια χώρα. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 έτη (2020-2022).

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και πολυμορφίας μέσα από την προώθηση καλών πρακτικών για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Escape Room (ER) στα γλωσσικά μαθήματα κυρίως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα “SpeakER” θα επιχειρήσει να εισάγει μια καινοτόμο και δημιουργική προσέγγιση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών με βάση τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την προτεραιότητα στη δια βίου μάθηση και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αι.. Για τον σχεδιασμό των Escape Rooms θα ακολουθηθεί το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ/CEFR) ακολουθώντας τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Inclusive education), έτσι ώστε να καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα αξιοποιηθούν από τους καθηγητές ξένων γλωσσών σε παγκόσμιο επίπεδο για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων καθιστώντας έτσι τη διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.