Εθελοντές εδώ και 1 μήνα καθαρίσανε το Ξενία και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης σφυρίζει αδιάφορα για τον καθαρισμό του δρόμου, παρότι γίνανε πολλές εκκλήσεις από δημότες περίοικους.