Στην προμήθεια – κατασκευή “Οικίσκου Προδιαλόγης”, για τις ανάγκες του Covid 19, προχωρά το Γ. Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο». Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών θα γίνει ε από την αρμόδια επιτροπή του Νοσοκομείου, στις 19/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα10:00 π.μ.