Ώρα 20:45. Η εικόνα από κεντρικά σημεία της Πτολεμαίδας.