Εικόνες από τα Σέρβια στην 2η περίοδο του LockDown  όπως τις κατέγραψε το Live-Avles.tv