Χάθηκε (έπεσε από αυτοκίνητο) φορητό πάνελ σε μια απόσταση 500μετρων από το 12ο Δημοτικό Καρδιάς έως τις εργατικές κατοικίες. Δίνεται αμοιβή σε όποιον το βρήκε. Πληροφορίες στο τηλ. 6976734190