Ευχαριστούμε θερμά τον Λευτέρη Ιωαννίδη για την συμβολή του στην ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Κοζάνης.Είναι κάτι που το κάνει κατά εξακολούθηση και πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο. Και το λέω αυτό διότι είναι ίσως ο μοναδικός αυτοδιοικητικός στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης – σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας – που υπενθυμίζει ανα τακτά χρονικά διαστήματα τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειές του ως προηγούμενη δημοτική αρχή. Η διοίκηση έχει συνέχεια και οι πολιτες γνωρίζουν για τα πεπραγμένα μας.

Απλά μια διευκρίνιση όσον αφορά την χρηματοδότηση, προς ενημέρωση δίκη του και των δημοτών. Παρά τις ενέργειες του, δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στο 100% από το πράσινο ταμείο. Έτσι λοιπόν, 217.110,00 ευρώ προέρχονται από το πράσινο ταμείο και 131.225,84 ευρώ από ΣΑΤΑ Δήμου Κοζάνης (ποσοστό περίπου 11% επι της συνολικής ΣΑΤΑ).