To kozan.gr, παρουσιάζει ένα ακόμη θέμα που θα συζητηθεί κι αυτό αφορά τη διαμάχη που φαίνεται να έχει ξεσπάσει μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Λυσσαρίδη, ο οποίος  είχε ορισθεί ως ένας εκ των δύο εκκαθαριστών της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία “Εκθεσιακό Κέντρο Δ. Μακεδονίας” κι αυτό μέχρι πρότινος καθώς όπως θα διαβάσετε παρακάτω, μετά  τα όσα συνέβησαν, υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του εκκαθαριστή.

Αφορμή φαίνεται πως στάθηκε το ύφος της επιστολής του Προέδρου του ΕΒΕ Ν. Σαρρή, προς τον Ν. Λυσσαρίδη, σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις/ισολογισμό χρήσης, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης, μαζί με την έκθεση ελέγχου Ορκωτού Λογιστή για τα έτη 2018 & 2019, καθώς και κάποια άλλα στοιχεία, που θα έπρεπε, ως εκκαθαριστής να έχει στείλει ο τελευταίος, προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση της εν λόγω Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Μάλιστα ο κ. Σαρρής φέρεται, στο έγγραφό του να προειδοποιεί τον κ. Λυσσαρίδη ότι τόσο ο ίδιος όσο κι ο δεύτερος εκκαθαριστής (Κ. Κουρού), σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με την άμεση αποστολή των στοιχείων θα επιδιώξει τον καταλοyισμό ευθυνών αστικών, διοικητικών και ποινικών καθώς και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Επιμελητηρίου.

Η συγκεκριμένη “προειδοποίηση” φαίνεται πως έβγαλε εκτός εαυτού τον Ν. Λυσσαρίδη, ο οποίος κι απάντησε στον πρόεδρο του ΕΒΕ, με εξώδικο, το περιεχόμενο του οποίου παρουσιάζει το kozan.gr. Να σημειωθεί ότι ο  Ν. Λυσσαρίδης, πριν την εμπλοκή του με την αυτοδιοίκηση, είχε εκλεγεί στο ΕΒΕ με το συνδυασμό του Νίκου Σαρρή.

Ακολουθεί το εξώδικο του Ν. Λυσσαρίδη προς το Ν. Σαρρή

“Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 2096/21.10.2020 έγγραφό σας, που υπογράφεται από τον κ. Νικόλαο Σαρρή, το οποίο απευθύνατε με e-mαίΙ σε εμένα και τον ……. ,ως εκκαθαριστές,  μας ζητήθηκε : «να σας αποστείλουμε άμεσα τις οικονομικές καταστάσεις /ισολογισμό χρήσης ,καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμό γενικής εκμετάλλευσης μαζί με την έκθεση ελέγχου Ορκωτού Λογιστή του έτους 2018 και,2019,καθώς και αυτές της έναρξης εκκαθάρισης και τους ισολοyισμούς της εταιρείας των ετών 2018, 2019, προκειμένου να τα συμπεριλάβετε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσετε και αποστέλλετε προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» . Ταυτόχρονα μας επισημάνατε ότι : «σε περίπτωση μη συμμόρφωσής μας θα επιδιώξετε τον καταλοyισμό ευθυνών αστικών ,διοικητικών και ποινικών καθώς και την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Επιμελητηρίου»!

Το για πρώτη φορά διατυπωθέν αιφνιδίως αίτημα και μάλιστα κατά τον ως άνω κατεπείγοντα τρόπο ,με το εν λόγω περιεχόμενο και ύφος μου προκάλεσε δικαιολογημένη έκπληξη και αγανάκτηση καθόσον ως εκ της θέσεώς σας γνωρίζατε ότι:

Η αποστολή της έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή των ετών 2018, 2019 προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του νομικού προσώπου των παρελθουσών χρήσεων . Εν προκειμένω όμως δεν ενεκρίθησαν ούτε προσκομίστηκαν σε κανέναν -ούτε στον ορκωτό λογιστή -όχι μόνον αυτές του τελευταίου έτους αλλά ούτε και των προηγουμένων ετών ,αρχής γενομμένης από το έτος 2015 και εντεύθεν [δηλ. για τα έτη 2016, 2017)

 Λογικό και προαπαιτούμενο είναι ότι προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη νέου προϋπολογισμού Θα έπρεπε να έχει συνταχθεί προηγουμένως ο προϋπολογισμός και ο ισολογισμός τουλάχιστον του παρελθόντος έτους και να έχουν τεθεί στην διάθεσή μας. Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να ευρεθεί υπεύθυνος λογιστής της λυθείσης εταιρείας για την παροχή των απαραίτητων φορολογικών στοιχείων και εγγράφων των ως άνω ετών μέχρι και την λύση της,  δεν ανευρέθησαν και δεν έχουν τεθεί υπόψη μας ούτε οι φορολογικές δηλώσεις των παρελθόντων ως άνω κρίσιμων ετών.  Επίσης δεν έχει καταβληθεί μέχρι και σήμερα κανένα ποσό για την αμοιβή του εκκαθαριστή. Σημειωτέον ότι η δαπάνη σε ποσοστό 60% βαρύνει εσάς ως κύριο μέτοχο.

Αν και αυτά τα προβλήματα τα γνωρίζατε πολύ καλά εντούτοις όχι μόνο δεν μεριμνήσατε και δεν προβήκατε σε ενέργειες για την επίλυσή τους επί σειράν ετών αλλά αντίθετα σε ανύποπτο χρόνο μου απευθύνατε τελείως απροειδοποίητα , αβασάνιστα και αδικαιολόγητα το ως άνω έγγραφο απαιτώντας να τα επιλύσω εντός ολίγων ημερών ,απειλώντας με με κυρώσεις και επιφυλασσόμενο ακόμα και για την αποκατάσταση κάθε ζημίας σας από την μη απόδοση των εισπράξεων από το ΓΕΜΗ !

Θεωρώ ότι η ενέργειά σας αυτή έγινε κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο οικονομικός και κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος που επικαλείστε . Είναι προφανές ότι επιχειρείτε τελείως αυθαίρετα και αδικαιολόγητα την μετάθεση των όποιων ευθυνών στο πρόσωπο μου , που μπορεί να έχουν αντίκτυπο ακόμα και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενόψει της ιδιότητάς μου ως Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω έγγραφο με θίγει ως άτομο, ως επιχειρηματία και ως πολιτικό.

Ενόψει των προβλημάτων αυτών και του ότι δεν είναι δυνατόν και δεν προτίθεμαι να παραμελήσω τα καθήκοντά μου ως Αντιπεριφερειάρχη προκειμένου να ασκώ τα καθήκοντα του εκκαθαριστή υπό τις εκτιθέμενες μάλιστα ως άνω δυσχερέστατες συνθήκες.

ΔΗΛΩΝΩ

 α] υποβάλλω την παραίτησή μου της υπό εκκαθάριση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» και

β] ζητώ την με ενέργειές σας άμεση αντικατάστασή μου”