Κατά τη διάρκεια της 6μηνης λειτουργίας του στο εργαστήριο Real-time PCR του Μαμάτσειου Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 40.000 tests – Τα αναλυτικά στοιχεία από 1/10/2020 έως και 7/11/2020.

Τα νούμερα που αναφέρονται στα tests που έγιναν στο εργαστήριο του Μαμάτσειου Νοσοκομείου και όχι στο σύνολο των τεστ, που μπορεί να διενεργηθήκαν και σε άλλα Νοσοκομεία ή Ιδιωτικά Εργαστήρια (πολύ μικρού βεβαίως ποσοστού, συγκριτικά με τα παραπάνω νούμερα). Κατά τη διάρκεια της 6μηνης λειτουργίας του το εργαστήριο Real-time PCR του Μαμάτσειου Νοσοκομείου έχει διενεργήσει περισσότερα από 40.000 tests

Kλικ στην παρακάτω εικόνα