Και τέταρτο σπίτι ξεκίνησε να κατασκευάζεται στο νέο οικισμό της Ποντοκώμης.